Ooit is IT United begonnen als een ‘op de barricaden’-vereniging om zelfstandige IT’ers te behoeden voor GAK en LISV, later UWV. In 2001 vond een aantal brancheverenigingen met dezelfde problematiek elkaar, en dat leidde in 2002 tot de oprichting van PZO, Platform Zelfstandige Ondernemers. PZO vormde het gezamenlijke kanaal naar de politiek. Met veel tijd en energie van PZO kwam het tot een VAR (Verklaring ArbeidsRelatie), die de angel uit de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers heeft gehaald. Hiermee was een belangrijke component van de oprichtingsdoelstelling gerealiseerd.

IT-ers united

In de aanloop naar de oprichting van PZO kwamen we tot de conclusie, dat het niet handig is om drie aparte verenigingen te hebben voor zelfstandige IT’ers. Ook al waren de achtergronden wel verschillend, de doelstellingen van IT United, Vonit en NGI-ZIT (de afdeling Zelfstandigen in de IT van het Nederlands Genootschap voor Informatica) waren in wezen hetzelfde. Na een paar jaar aan elkaar snuffelen, kwam het in december 2005 tot een fusie, waardoor een nieuwe IT United ontstond. Doordat hiermee de leden van IT United ook toegang hadden tot een collectief lidmaatschap van NGI (thans Ngi/NGN) is ook het “bieden van gelegenheden waar leden hun kennis en ervaring als zelfstandig ondernemende ICT-er in de breedte kunnen verdiepen” voor ons gerealiseerd, en kunnen onze leden gebruik kunnen maken van de vakinhoudelijke mogelijkheden die het Ngi/NGN biedt.

Het versterken van de band tussen de leden is een blijvend thema. Door verenigingsactiviteiten, netwerkbijeenkomsten en de uitwisseling van werk, ervaringen en contacten. Keer op keer blijkt, dat men de netwerkbijeenkomsten als prettig en nuttig ervaart, doordat er informatie uitgewisseld kan worden, waar men iets aan heeft.